Efektywne zarządzanie zespołem
Dla firm

Efektywne zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie ludźmi jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Efektywność pracy obejmuje bardzo różne działania, jednym z nich jest system motywacyjny pracowników.

Na czym oprzeć zarządzanie ludźmi?

Obecnie zarządzanie ludźmi może być łatwiejsze i skuteczniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Z pomocą przychodzą bowiem nowoczesne technologie, które umożliwiają monitoring każdego pracownika w czasie rzeczywistym. Ponadto firmy mogą wdrożyć system motywacyjny pracowników.

Na system motywacyjny pracowników mogą składać się nie tylko premie i nagrody pieniężne, ale także benefity pozapłacowe. Wspieranie rozwoju osobistego pracownika poprzez kursy i szkolenia należy do pozapłacowych, bardzo pożądanych i zwiększających efektywność pracy benefitów. W firmie, w której wdrożony system motywacyjny nie tylko wzrasta efektowność pracy, ale też zmniejsza się rotacja pracowników. Motywacja pracownika ma więc kluczowe znaczenie dla każdej firmy.

Nowoczesne narzędzia wspierające efektywność pracy

Osoby, które w danej organizacji odpowiedzialne są za motywowanie pracownika mają do swojej dyspozycji nowoczesne narzędzie ułatwiające im to zadanie. W zarządzaniu pracownikami fizycznymi bardzo przydają się czujniki GPS, które w czasie rzeczywistym lokalizują każdego pracownika. Motywacja pracownika może zostać oparta także na grywalizacji. Rozwija ona bardzo wiele umiejętności przydatnych w codziennej pracy. Grywalizacja jako motywacja pracowników skutecznie wpływa na ich zaangażowanie.